EDUSKUNTAVAALIT 2023 VAALIOHJELMA

Koulutuksen kohdentaminen tulevaisuuteen on tärkeä investointi

Sivistys luo minun ajattelussa kansallista turvallisuutta. Mitä enemmän ihminen tietää, sitä enemmän hän luottaa tietoon ja tieteeseen. Tällöin koko Suomi kulkee turvallisemmalla tiellä. Sivistysvaltiossa kunnioitamme oikeusvaltion periaatetta ja kunnioitamme vapausajattelua hyvin laajasti. Minä luotan, että tieto antaa turvaa ja luo pohjaa vapaalle toiminnalle. Kun tieto on ihmisen toiminnan pohjana, niin hänen ei tarvitse uhmata yleisesti hyväksyttyjä oikeudellisia periaatteita.

Suomi on pienessä hätätilassa sivistyksen kehityksen osalta. OECD eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen kansainvälinen järjestö julkaisi raportin, joka toi esille huolestuttavan kehityksen suomalaisten koulutustasosta.  Nuorten aikuisten koulutustaso on tipahtanut OECD-maiden keskitason alapuolelle. Suomalaisista 25-34-vuotiaista nuorista alle 40 prosenttia on suorittanut joko ammattikorkea- tai korkeakoulutasoisen tutkinnon. Tämä täytyy mielestäni kiireesti korjata. Koulutusta on muutettava, niin että se tukee tuottavuuden lisäämistä. Koulutuspoliittisissa muutoksissa ja päätöksissä on jatkossa erityisesti huomioitava koulutusta käytännössä toteuttavien ammattilaisten ja asiantuntijoiden kokemukseen perustuva tieto.

Pidän tärkeänä, että meillä on hyvinvoivia ja koulutettuja nuoria. He ovat meidän tulevaisuutta ja rakentavat turvallista hyvinvointia. Pidän erityisen tärkeänä kohdentaa investointeja nuorten koulutukseen ja hyvinvointiin. Varhaiskasvatus ja perusopetus tulee säilyttää laadukkaana ja sen takaa riittävän pienet ryhmät sekä ammattitaitoinen ja jaksava henkilökunta.

Suomella on vahva opetuksen ja kasvatuksen kulttuuri. Opetuksen kulttuurilla ja sen muutoksilla on haluttu tietä menestykseen. Maailman muutoksen myllerryksessä unohdamme ehkä liian helposti kulttuurisen pohjamme. Olisi tärkeä muistaa hyvät perinteemme, luottaa niihin ja pitää niistä kiinni.

Suomen talous kasvuun

Suomen talouden kasvu ei riitä kattamaan julkisia menoja ja siitä syntyy vaje, jota katetaan velalla. Tätä velkaa emme voi emmekä saa jättää tuleville sukupolville. Talouskasvu on paras velan leikkuri. Julkisista menoista päätetään valtion budjetin yhteydessä eduskunnassa ja sen valmistelee hallitus. Ei siis ole saman tekevää, miten eduskunta ja hallitus muodostuu. Näissä vaaleissa on erityisesti tästä kysymys. Työn tekemisen ja kouluttautumisen tulee kannattaa aina sen sijaan, että elämä erilaisilla tuilla olisi kannattavampaa. Huomioitavaa kuitenkin on, että mm. opintotuet tulee olla riittävät, jotta opiskeluajan rajaaminen ei loisi kohtuuttomia vaatimuksia opiskelijoille.

Työllisyys on kehittynyt Suomessa hyvin, mutta työn tuottavuudessa olemme jäljessä muista Pohjoismaista. Työn tuottavuuden nostaminen ykkösasiaksi on tärkeä kysymys. Tuottavuutta ja kehitystä tukevilla investoinneilla on suuri merkitys.

Merkittävää on, että talousasiantuntijoiden mukaan Suomen talouskasvu on ollut hidasta jo yli kymmenen vuotta. Kokoomuksella on selkeä viesti vaihtoehtobudjetissa  https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-vaihtoehtobudjetti-2023-kestavan-tulevaisuuden-valintoja/ , jolla Suomen suunta kääntyy.

Nostan tähän vielä itselleni tärkeän OECD:n raportin, jossa esitetään faktoja Suomen koulutustason tilanteesta.

https://okm.fi/-/oecd-vertailu-suomalaisten-nuorten-koulutustaso-laskenut-keskitason-alapuolelle

 

Palkat

Paikallisen sopimisen edistäminen hyödyttää työllisyyttä ja tuottavuutta. Pienellä maalla ja ulkomaankaupasta elävällä maalla pitää olla joustavuutta ja rakentavaa yhteistyötä työmarkkinakentällä. 

Nämä pointit ovat Suomelle tärkeitä askeleita ja minulle erityisen tärkeä on yrittäjyyden tukeminen. Ilman yrittäjiä, meille ei synny riittävästi työpaikkoja. Yrittäjyys on otettava käsitteenä laajempaan ymmärrykseen. Yrittäminen on myös vastuullisuutta työstä ja toimeentulosta.

 

Ympäristö - vastuullisuus

”Ilmastomuutosta on hillittävä ja sen vaikutuksiin on sopeuduttava. Luontokato on pysäytettävä”.  Näin totesi presidentti Sauli Niinistö uuden vuoden puheessa. Siinä kaikessa yksinkertaisuudessa on ajattelun ja toiminnan lähtökohta suhteessa ympäristöön.

Tärkeä asia on myös vastuullisuus jokapäiväisessä elämässä. Vastuullisuus näkyy yritysten arjessa. Yrityksille myönnetyt sertifikaatit kertovat, että ympäristöstä, työntekijöiden olosuhteista ja tuotannon laadusta huolehditaan. Tämä on suomalaisten yritysten kilpailuvaltti.

 

Kulttuuri

Suomalainen identiteetti rakentui itsenäisen historiamme alussa kristillisten arvojen ja länsimaisen kulttuurin voimaan. Pidän merkittävänä, että tämä ei unohdu.  Siksi hyvin vahvasti luotan sivistykseen. Kulttuuri ja taide kaikessa moninaisuudessaan avartaa ajatteluamme ja vahvistaa henkistä hyvinvointia. Siksi kulttuurialan arvostaminen on tärkeää.

 

Pidetään silmät auki

Mielestäni on hyvin tärkeää, että tässä ajassa pidetään silmät auki ja nähdään tarkasti kaikki se mitä tapahtuu. Pitää pystyä reagoimaan muutoksen tarpeisiin ajoissa. Ei voida odottaa. Tämä koskee niin valtion taloutta kuin yleistä hyvinvointia. Taloudessa julkisten menojen sopeuttaminen vaatii menokuria seuraavan hallituskauden aikana. Tähän kokoomus on valmis.

Hyvinvoinnissa on hätä. Perusterveydenhuolto on kriisissä, joka tuo turvattomuutta. Nuorten pahoinvointi näkyy yhä nuorempien väkivaltaisessa käyttäytymisessä sekä lisääntyneinä mielenterveysongelmina. Iso ongelma on myös vanhusväestön tilanne, joille ei ole riittävästi hoitopaikkoja.

Muistamme kaikki kouluajoista yläpainotteisen väestöpyramidin. Nyt elämme sitä aikaa, että nuo pyramidit ovat tätä päivää. Hyvinvointialueen tärkein tehtävä on tuottaa alueen tarpeen mukaiset palvelut. Ihmisten palveluiden tarpeiden kartoitus on etusijalla aluevaltuuston toimikauden alussa. Kysymys on myös perusterveydenhuollon turvaamisesta. Tämän palvelun saatavuudesta ja toiminnasta.  Lasten ja nuorten tukemisen kannalta on tärkeä, että lapsi ja nuori saa tukea matalan kynnyksen palveluiden kautta. Matalan kynnyksen periaatteena on oikeus toimia anonyymisti, maksuttomasti ja ilman lähetettä. Seuraavat askeleet otetaan kyvyssä reagoida satavuotiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja sen säilyttämiseen. Ne perustat luodaan terveessä taloudessa, yrittämisessä ja välittämisessä.

 

Vaasa ja Pohjanmaa

Seuraavan hallitusta vetää vaalien voittaja. Kokoomus on kulkenut tämä vaalikauden galluppien kärjessä. Äänestämällä Kokoomusta gallup-tulokset muuttuvat vaalivoitoksi.  On tärkeää, että Vaasa ja Pohjanmaa saavat oman kokoomuslaisen kansanedustajan. Tähän työhän minä olen valmis.

Vaasa on monella tapaa ollut hyvin esillä. Alueen työllisyyskehitys on huippuluokkaa. Yliopisto ja korkeakoulukaupunki kulkee kehityksen kärjessä.  Kaupungin edistämät ja tulevaisuuteen tähtäävät sekä teollisuutta tukeneet hankkeet ovat olleet onnistuneita. Siitä suuri kiitos kaikille asiaan vaikuttaneille. Me kaikki haluamme myös uskoa, että akkuteollisuuteen liittyvät aiesopimukset menevät onnistuneesti maaliin saakka.

Mutta, niin Vaasa kuin Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa jatkossakin. Tämä kilpailu kiristyy. Tähän voimme vastata pitämällä huoli korkeasta koulutuksesta ja kaupungin viihtyvyydestä – monin eri tavoin.

Alueelle on investoitu merkittävästi mm. Wärtsilä, joka kulkee omalla osaamisellaan maailman huipulla.  Kristiinankaupunkiin on suunnitteilla jättimäinen vetyvoimalaitos. Laitoksen investoinnit ovat noin 450 miljoonaa euroa. Laitoksessa jalostetaan vedystä synteettistä metaania, jota käytetään polttoaineena. Merkittävää on, että valmistuvan laitoksen tuotanto on jo myyty Saksaan.

Korsnäsiin on suunnitteilla tuulivoimapuisto, jonka rakentaa Vattenfall ja jonka investointien arvoksi on arvioitu 2-3 mrd. Tässä vain muutama esimerkki alueen Pohjanmaan menestystekijöistä.  Kaikki nämä hankkeet vaativat paljon yhteistyötä ja suoraa keskustelua eduskuntaan ja hallitukseen.

 

Kevään eduskuntavaaleissa pyrin luomaan uutta polkua. Ajatukseni on, että meidän kaikkien hyvinvointi nojaa sivistykseen, ahkeruuteen ja välittämiseen.